Ceny usług ustalane są indywidualnie, w zależności od rodzaju działalności, formy opodatkowania, ilości dokumentów, stopnia skomplikowania rozliczeń i ilości pracowników.